• این بخش به زودی فعال خواهد شد
پربازدیدترین ها
آخرین مطالب
جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴
زن و خانواده
زنانی که نه بدبخت هستند و نه بدبخت می کنند

شهید مطهری: بی شک قرن ما یک سلسله بدبختی ها را از زنان گرفته است. ولی  یک سلسله بدبختی های دیگر را برای او به ارمغان آورده است. چرا؟ آیا زن محکوم به یکی از این دو بدبختی است؟ و جبرا باید یکی را انتخاب کند؟ یا هیچ مانعی ندارد که هم  بدبختی های قدیم خود را طرد کند و هم بدبختی های جدید را. Agreed پنجشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴
جستارهای وحشت (6): پروژه ی بلیر ویچ

نوشته جین روسکوئی (بخش پایانی)دوشنبه ۷ دی ۱۳۹۴
برترین های سال ۲۰۱۵

این هفته قصد دارم تا ۳ از بهترین نرم افزار های دیجینگ یا لایو میکسینگ و در سال ۲۰۱۵ براتون معرفی کنم با ما همراه باشیدیکشنبه ۶ دی ۱۳۹۴
جستارهای وحشت (6): پروژه ی بلیر ویچ

نوشته جین روسکوئی (بخش سوم)شنبه ۵ دی ۱۳۹۴
آذین موحد
از ابتدا تا به امروز

:آذین موحد

موسیقی  که در دانشگاه آموزش داده می شود، با موسیقی صداوسیما فرق دارد.جمعه ۴ دی ۱۳۹۴
انسان مصرف گرا (بخش دوم)

اندیشه می کوشد مبدل به عمل گردد، و کلمه می خواهد جسم شود، و اکنون بیا و ببین که آدمی... کافی است فقط فکر خود را بیان کند تا جهان شکلی تازه بگیرد. زیرا جهان جلوه ی برونی کلمه است و بس. 

نگاهی به وضع انسان: مصرف گرایی و فقدان عمل

تقسیم فعالیت های انسان منطبق بر نیاز های هرم مازلوجمعه ۴ دی ۱۳۹۴
انسان مصرف گرا (بخش اول)

اندیشه می کوشد مبدل به عمل گردد، و کلمه می خواهد جسم شود، و اکنون بیا و ببین که آدمی... کافی است فقط فکر خود را بیان کند تا جهان شکلی تازه بگیرد. زیرا جهان جلوه ی برونی کلمه است و بس. 

نگاهی به وضع انسان: مصرف گرایی و فقدان عمل

تقسیم فعالیت های انسان منطبق بر نیاز های هرم مازلوسه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴
عرفان خطیب زاده، و حضور او در کنفرانس بین المللی تئاتر تجربیIUGTT

آنچه می خوانید گفت وگویی است با عرفان خطیب زاده، و روایتی از کسب موفقیت او در ابداع یک متد بینارشته ای میان شیمی و کارگردانی تئاتر، از جانب خود او.دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴

پنجشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۴
جستارهای وحشت (6): پروژه ی بلیر ویچ

نوشته ی : جین رُسکوئی (بخش دوم)